Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Bereza OSB Konferencje

 

Jan M. Bereza (1955-2011) benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Studiował filozofię europejską i indyjską na ATK i teologię na PWT. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i z Benedyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreligijnego na Płaszczyźnie Monastycznej.  W klasztorze stworzył ośrodek medytacji i dialogu międzyreligijnego. Był też związany z WCCM, którą zaprosił do Polski. Jego staraniem wyszły w Polsce w latach 90. tłumaczenia o.o. J. Maina i L. Freemana. Wprowadził za o. Mainem do języka polskiego pojęcie mantry chrześcijańskiej. Gościł o. Freemana w 1999 r, w roku 2006 był organizatorem pierwszego Meditatio w Poznaniu. Praktyki, które proponował były głęboko zakorzenione w monastycznej tradycji chrześcijańskiej, a także otwarte na duchowe doświadczenia innych tradycji.

Życie w duchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życie w Duchu

to misterium

radości istnienia,

życie w Duchu

to tajemnica otwierająca się

w cudowności modlitwy.

 

Modlitwa otwiera

nasze serca

tak naturalnie

jak otwierają się

pąki kwiatu.

 

Pąk kwiatu

otwiera się i zakwita,

jeśli tylko

pozwalamy mu istnieć.

 

Nasze serce

otwiera się wtedy,

gdy po prostu,

jesteśmy,

gdy stajemy się i trwamy

w ciszy, milczeniu, bezruchu;

 

Gdy nasze serce

jest otwarte,

wtedy Duch wlewa się

przez nie

w całe nasze istnienie.

 

Gdy nasze serce

jest otwarte,

wtedy przepełnia je

radość istnienia.

 

 

Print Friendly and PDF