Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Bereza OSB Konferencje

 

Jan M. Bereza (1955-2011) benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Studiował filozofię europejską i indyjską na ATK i teologię na PWT. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i z Benedyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreligijnego na Płaszczyźnie Monastycznej.  W klasztorze stworzył ośrodek medytacji i dialogu międzyreligijnego. Był też związany z WCCM, którą zaprosił do Polski. Jego staraniem wyszły w Polsce w latach 90. tłumaczenia o.o. J. Maina i L. Freemana. Wprowadził za o. Mainem do języka polskiego pojęcie mantry chrześcijańskiej. Gościł o. Freemana w 1999 r, w roku 2006 był organizatorem pierwszego Meditatio w Poznaniu. Praktyki, które proponował były głęboko zakorzenione w monastycznej tradycji chrześcijańskiej, a także otwarte na duchowe doświadczenia innych tradycji.

Nie pozwól, aby zaszło słońce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie grzeszcie: niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie miejsca diabłu.

św. Paweł, 1 Tes 5, 23

  

Nie pozwól,

aby zaszło słońce,

jeśli gniew

gości w twym sercu.

 

Nie pozwól,

aby zaszło słońce,

jeśli w swym sercu

nosisz urazę.

 

Nie pozwól,

aby zaszło słońce,

gdy brak w twym sercu

przebaczenia...

 

Niech zły duch odejdzie,

zanim zajdzie słońce.

 

 

Print Friendly and PDF